Søk Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Søk Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Søk Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Webmail
Webmail
Webmail
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Webmail
Aviser
Aviser
Aviser
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Aviser (Riksaviser)
Banker
Banker
Banker
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Banker (Mest brukte)
TV & video
TV & video
TV & video
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
TV & video
Radio
Radio
Radio
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Radio
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Verktøy
Favoritter
Dine favoritter
Dine favoritter
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Dine favoritter
Uke
Norsk kalender (Timebuster v0.11 Beta)
Laster innhold, vent litt...
Forsiden
Dagen i dag
17. Mai

Om dagen

17. Mai er dag 138 i 2020, og er i uke 20. Det er 228 dager igjen av året.
Bahai-kalenderen: 19-dagsfesten 'Azamat starter (Storhet)
Vesak-dagen (Fødselsdagen til Siddhartha Gautama, også kjent som Buddha)
Den internasjonale dagen mot homofobi (Feiret første gang i 2005)
Norges nasjonaldag (Norges Grunnlov blir undertegnet i 1814) (Flaggdag)
Valutakurser Oppdatert 17. Mai kl.14:00
Henter valutakurser, vent litt...
Historie
Wikipedia_17-5.1970
50 år siden
Wikipedia
1970: Thor Heyerdahl legger ut på sin ferd med sivbåten «Ra II»
«Ra II» er et fartøy av papyrus som Thor Heyerdahl og hans mannskap brukte til en vellykket reise fra Marokko til Barbados. Ferden fant sted bare ett år etter at den samme ferden var forøkt med «Ra», en seilas som mislyktes på grunn av en kombinasjon av feilkonstruksjon og dårlig vær.

«Ra» hadde blitt bygget av båtbyggere fra Tsjadsjøen, men Heyerdahl fant at erfaringene deres ikke var egnet for båter som skulle seile på det åpne hav. Da «Ra II» skulle bygges fikk han hjelp av aymarske båtbyggere fra Titicacasjøen i Bolivia. Deres båtbyggertradisjoner lignet mer på teknikkene fra middelhavslandene i oldtiden enn de som hadde overlevd i Afrikas indre.

«Ra II» ble noe mindre enn forgjengeren og målte 12 meter fra baug til akter, mot «Ra»s 18 meter. Det ble også gjort endringer i plasseringene av repene som sikret roret, slik at det ved et eventuelt uvær skulle være repene som røk og ikke roret.

Heyerdahl og hans mannskap la 17. mai 1970 nok en gang ut fra Safi i Marokko. Den nye sivbåten viste seg langt bedre egnet til å seile på åpent hav, og 12. juli var ekspedisjonen vel fremme i Bridgetown på Barbados etter å ha tilbakelagt 6100 km på 57 dager. Heyerdahl mente dermed at det var bevist at det kan ha vært kontakt mellom kontinentene lenge før Columbus krysset Atlanterhavet i 1492. Samtidig beviste Heyerdahl med seilasen at det var mulig å nå Amerika fra den Gamle Verden ca. 2500 år før Leiv Eriksson. Wikipedia
Wikipedia_17-5.1829
191 år siden
Wikipedia
1829: Torgslaget i Christiania, militære styrker blir satt inn imot studenter som feirer grunnlovsdagen
Torgslaget var en hendelse som oppsto da den svenske stattholderen von Platen satte kavaleri inn mot Christianiaborgere og studenter den 17. mai 1829, da de var samlet på Stortorvet i Christiania foran Vår Frelsers kirke, i dag Oslo domkirke.

Utgangspunktet for situasjonen hadde vært kampen om feiringen av den norske grunnlovsdagen, som kong Karl Johan stilte seg skeptisk til. Dette hadde derfor vært en kampsak gjennom hele 1820-tallet, og studentene hadde stått fremst i markeringen av dagen. Karl Johan mislikte feiringen fordi han så den som en hyllest til rivalen Christian Frederik, som tidligere var konge av Norge frem til 1814, og dermed en underkjennelse av hans kongemakt i Norge. Derfor nedla han forbud mot feiring av nasjonaldagen i 1828.

Våren 1829 ble det sendt ut løpesedler og sanghefter med nasjonalsanger, og myndighetene ble urolige, blant annet fordi de visste det kunne være vanskelig å holde lokket på folkemengden hvis det kom til spontane markeringer av grunnlovsdagen. Derfor holdt politi- og vaktstyrken seg i beredskap dagene fram mot den syttende. Politistyrken i byen på den tid telte tolv mann, politimester, adjutant og overkonstabel foruten ni betjenter.

På denne tida hadde Norge fått to dampbåter. Den ene var døpt «Prins Carl», den andre «Constitutionen». Det var vanlig å gå ned på brygga for å hilse dampbåtene når de ankom, og «Constitutionen» var ventet inn til Bjørvika klokka 18.00 den syttende, og det var ventet sammenstimling. Derfor gjorde myndighetene et forsøk på å sabotere dampbåten slik at den ikke skulle kunne legge til, uten å lykkes.

17. mai 1829 var en søndag med pent vær, og folk samlet seg for å nyte dagen. «Constitutionen» kom dessuten til riktig tid. Straks båten viste seg, begynte gateguttene å rope hurra, og studentene fulgte på. Henrik Wergeland, som sto på festningsvollen iført sin private studentuniform, ropte: «Leve Konstitusjonen», som også kunne bety grunnloven. De utdelte heftene med nasjonalsanger ble tatt opp, og folk sang «For Norge, Kæmpers Fødeland», og «Sønner av Norge». Deretter gikk folkemengden spontant opp i byen til Stortorvet i et improvisert borgertog. De fortsatte å holde seg der, ropte hurra og sang nasjonale sanger utover kvelden.

Det lokale politikorpset anmodet folk om å gå hjem, men de fleste nektet. Politiet hadde innkalt sivile forsterkninger, men ingenting hjalp. Flere av dem byttet side utover kvelden. En beruset mann ble innbragt fordi noen hadde skrevet «hurra for 17. mai» på hatten hans, men da han ikke kunne gjøre rede for seg, måtte politiet slippe ham.

Etterhvert samlet festningskommandant Ferdinand Carl Maria Wedel-Jarlsberg og stattholderen de ledende myndighetene på rådstuen og lette fram en opprørslov. Ble denne lest opp, var folk tvunget til å bryte opp og gå hjem. De fant en hjemmel i lovverket etter Christian 5., og sendte en mann ut for å lese opp anmodningen. Dette var en liten kar, som ble stående på et hjørne av torget for å lese opp paragrafen. Bare de nærmeste hørte ham, blant dem Wergeland.

Da folk ikke gikk hjem, satte stattholderen von Platen inn kavaleriet. En rekke mennesker ble ridd ned. Folk reagerte med sjokk og vantro. Deretter ble fotjegerne fra festningen satt inn, og de hadde fått utdelt skarpe skudd. Skudd ble ikke avfyrt, men soldatene slo med geværkolber og børsepiper. Folk forskanset seg i trappene omkring torget og på hauger med oppstablet brostein. På anmodningen om å gå innendørs var det enkelte som gikk i direkte kamp med fotjegerne. Midt oppi spetaklet kom byens borgerskap til. De hadde vært til søndagsmiddag og undret seg over hva som var på ferde. I tumultene ble flere av dem hardt skadet, og noen ble arbeidsuføre i ukevis.

Henrik Wergeland var synlig i sin grønne studentuniform, og om natta på vei hjem ble han slått over ryggen med en sabel. Wergelands uniform spjæret, og han reagerte med å sende uniformen og en skriftlig anklage til kommandanten om at den var «skjendet» av kongens menn. Selve brevet vakte allmenn latter på rådstuen, men det gjorde ham til en folkehelt, siden han hadde stått opp mot myndighetene. Under forhøret etterpå svarte Wergeland følgende da han ble bedt om å oppgi alder: «Jeg er seks år eldre enn Norges konstitusjon. Jeg håper de tilstedeværende husker når den ble skrevet». Etter den historien ble han et symbol på 17. mai.

Mange andre ble også bragt inn til avhør. Avhørene handlet mest om hvilke taler som hadde vært holdt, hvilke sanger som ble sunget og hvilke skåler som var blitt utbragt i anledning dagen. Den endelige politirapporten ble utferdiget den 20. mai. Wikipedia
Wikipedia_17-5.1814
206 år siden
Wikipedia
1814: Norges grunnlov blir datert og erklært fullført på Eidsvoll
Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet. Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den dømmende makt (domstolene). Grunnloven, naturrettens rettsprinsipper, konstitusjonell sedvanerett, menneskerettighetene og internasjonal rett utgjør de viktigste fundamentene for Norges statsform, rettsforståelse, og lovverk. I tillegg til å danne basis for statsforfatningen og -forvaltningen, nedfeller Grunnloven en rekke individuelle rettigheter og utgjør hoveddokumentet som sikrer den norske rettsstaten. Annet lovverk utdyper og konkretiserer Grunnlovens bestemmelser.

Grunnloven utgjør en skriftlig samfunnskontrakt mellom styrende og styrte. De viktigste prinsippene Grunnloven og dens samfunnskontrakt bygger på, er folkesuvereniteten gjennom bestemmelsene om folkevalgt styre og representasjon, maktfordelingsprinsippet om skillet mellom de lovgivende, utøvende og dømmende statsmakter, samt menneskerettighetene som sikrer borgerne mot rettssikkerhet og vilkårlighet, og fastslår individuelle rettigheter som eksempelvis trosfrihet og ytringsfrihet.

Grunnloven ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Frederik dagen etter. Den bestod av 110 paragrafer i fem kapitler, fordelt på 24 sider i en innbundet bok. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag. Det ble laget flere utkast til 17. mai-grunnloven, og det endelige eksemplaret som ble underskrevet av grunnlovsfedrene var renskrevet av studenten Johan Matthæus Buschmann.

Grunnlovsdokumentene oppbevares i Stortingsarkivet. Wikipedia
Fødsler
80 år
Nicole Macé (Filmregissør)
1931 - 2011

Nicole Macé (Norge)

Filmregissør, manusforfatter, filmklipper, lyriker

Født:
17. mai 1931 (89 år siden)

Døde:
24. september 2011 (80 år) (8 år siden)

Nicole Macé var en norsk teater- og filmregissør samt forfatter, med opphav i Frankrike.
Macé hadde utdannelse fra Paris og USA, da hun flyttet til Norge i 1953. Macé har også arbeidet som lektor i fransk, journalist og teaterinstruktør.
I 1960-årene bemerket hun seg som leder av «Teaterverkstedet» ved Universitetet i Oslo. Macés instruktørdebut i Radioteatret var med Gilgamesj i 1967, opprinnelig satt opp på «Teaterverkstedet». Gjennom tre årtier satte hun opp langt over 100 hørespill for barn og voksne, deriblant Dialog om en reise (1975, improvisasjon for to skuespillere over en tekst av Henning Mankell), Hjulene stanser på Rabben (1975, av Arnljot Eggen), Utkastelsen (1976, av Fredrik Skagen) samt Helge Hagerups spenningsserie Vennlig hilsen, Lucifer (seks deler, 1976). Sin største suksess fikk Macé med vinneren av Prix Italia, Måkespisere, av Cecilie Løveid. De samarbeidet også på Fødsel er musikk (1988) og Sapfokjolen (1998).
Hun var gift med filmregissør Knut Andersen siden 1965, og samarbeidet med ham om filmen Marikens bryllup (1972), hvor hun skrev manus og han hadde regi. Hun regisserte filmene 3 (1971) og Formynderne (1978). Hun laget også kortfilmer og TV-programmer.
Fra 1981 ga hun ut diktsamlinger, scenedramaer, romaner og essays. Hun fikk Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris i 1992 for ungdomsromanen Opp over Månefjellet. Macé har også skrevet hørespill, hvor hun dels jobbet med antikt mytestoff, sett i kvinneperspektiv. Wikipedia

78 år
Idi Amin (Politiker)
1925 - 2003

Idi Amin (Uganda)

Politiker, offiser, bokser

Fullt navn / Fødenavn:
Idi Amin Dada Oumee

Født:
17. mai 1925 (95 år siden)

Døde:
16. august 2003 (78 år) (16 år siden)

Idi Amin Dada Oumee var en ugandisk offiser som satt som president og diktator i Uganda i perioden 1971–1979. Nøyaktig fødselsdato er ukjent, men Amin brukte 1. januar som fødselsdag.
Amin ble kjent som en svært brutal leder og ble på 1970-tallet sammenlignet med historiske personer som Caligula, Hitler, Beria og Himmler. I flere av nabolandene ble han stemplet som «sadist, morder, fascist og undertrykker». Wikipedia

87 år
Birgit Nilsson (Operasanger)
1918 - 2005

Birgit Nilsson (Sverige)

Operasanger

Fullt navn / Fødenavn:
Märta Birgit Nilsson

Født:
17. mai 1918 (102 år siden)

Døde:
25. desember 2005 (87 år) (14 år siden)

Märta Birgit Nilsson var en svensk operasanger (sopran). Wikipedia

Dødsfall
63 år
Donna Summer (Sanger)
1948 - 2012

Donna Summer (USA)

Sanger, låtskriver, komponist, plateartist

Fullt navn / Fødenavn:
LaDonna Adrian Gaines

Født:
31. desember 1948 (71 år siden)

Døde:
17. mai 2012 (63 år) (8 år siden)

Donna Summer var en amerikansk sanger mest kjent for en rekke disco-hits på 1970 og -80-tallet, og fikk som fortjent tittelen Queen of Disco. Summer var kjent for den klokkeklare kraftige stemmen. Hun var en av de mest suksessfulle kvinnelige hitmakerne i 1970-årene, og var den første som hadde tre dobbelalbum på albumlisten (Billboard top 200) og den første kvinnelige artisten som hadde tre nummer en singler i en periode på 12 måneder, en rekord som fremdeles står. I 2013 ble hun innvotert i Rock and Roll Hall of Fame. Wikipedia

92 år
Harry Westrheim (Forfatter)
1915 - 2007

Harry Westrheim (Norge)

Forfatter, journalist

Født:
13. januar 1915 (105 år siden)

Døde:
17. mai 2007 (92 år) (13 år siden)

Harry Arne Berg Westrheim var en norsk journalist og forfatter.

Westrheim var utdannet lærer, men ble i 1947 ansatt som programsekretær i NRK i Tromsø. Under et mellomspill i Oslo arbeidet Westrheim blant annet med Erik Bye i programserien Radio 19. I 1964 ble han distriktssjef for NRK Finnmark. Fra 1969 til 1981 var han distriktssjef for NRK Nordland. Han skrev også flere bøker.

Skjønnlitterært var han representert i forskjellige antologier, og han ga også ut ungdomsboken Timur, salmakerens sønn i 1975.

Sammen med Lars Berg hadde Harry Westrheim ideen om et eget teater i Nord-Norge. Teateret ble etter hvert Hålogaland Teater.

Han var far til Sonja og Karin Westrheim. Wikipedia

29 år
Kevin Gilbert (Musiker)
1966 - 1996

Kevin Gilbert (USA)

Musiker, gitarist, plateprodusent

Født:
20. november 1966 (53 år siden)

Døde:
17. mai 1996 (29 år) (24 år siden)

Kevin Gilbert var en amerikansk musiker.

Kevin Gilbert var sanger og multi-instrumentalist. Han spilte blant annet keyboards, gitar, trommer, bass og cello. Han var dessuten musikkprodusent.

Gilbert fikk bare utgitt ett album under eget navn mens han levde, men han var medlem i flere band, og platedebuterte som 18-åring med bandet NRG i 1984. I 1993 var han med i låtskriverkollektivet Tuesday Music Club, som skrev låter for det som ble Sheryl Crows debut-album, Tuesday Night Music Club. Sheryl Crow og Kevin Gilbert var kjærester på det tidspunktet. Men forholdet sprakk, og Kevin Gilbert skrev senere flere bitre låter med Sheryl Crow i tankene.

Blant musikerne og gruppene Kevin Gilbert var påvirket av, var Genesis. Blant annet spilte han sammen med bandet Giraffe musikken fra Genesis' konseptalbum "The Lamb Lies Down On Broadway" på festivalen Progfest 94. Kevin Gilberts manager sendte i 1996 et opptak av denne konserten til Tony Banks og Mike Rutherford i Genesis, da de var på jakt etter en erstatter til Phil Collins. Kevin Gilberts manager skulle gi Gilbert beskjed om at han hadde fått avtale om audition for Genesis, men fant Gilbert død i senga. Kevin Gilbert døde av såkalt autoerotisk kvelning.

Da Kevin Gilbert døde, jobbet han med en oppfølger til sitt første solo-album, Thud. Det nye albumet skulle være et konseptalbum, en rock-opera om skjebnen til en musiker som slet med å komme seg fram i musikk-verdenen. Albumet, The Shaming Of The True, ble gjort ferdig og utgitt i 2000, 4 år etter at Kevin Gilbert døde. Wikipedia

<<
17. Mai
>>