Søk Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Søk Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Søk Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Webmail
Webmail
Webmail
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Webmail
Aviser
Aviser
Aviser
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Aviser (Riksaviser)
Banker
Banker
Banker
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Banker (Mest brukte)
TV & video
TV & video
TV & video
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
TV & video
Radio
Radio
Radio
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Radio
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Verktøy
Favoritter
Dine favoritter
Dine favoritter
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Dine favoritter
Uke
Norsk kalender (Timebuster v0.11 Beta)
Laster innhold, vent litt...
Forsiden
Dagen i dag
18. Juni

Om dagen

18. Juni er dag 169 i 2019, og er i uke 25. Det er 196 dager igjen av året.
Valutakurser Oppdatert 18. Juni kl.14:00
Henter valutakurser, vent litt...
Historie
Wikipedia_18-6.1928
91 år siden
Wikipedia
1928: Roald Amundsen omkommer sannsynligvis i en flystyrt nær Bjørnøya, 56 år gammel
Roald Engelbregt Gravning Amundsen var en norsk polfarer og oppdagelsesreisende. Han er mest kjent for å ha ledet den første ekspedisjonen som nådde frem til det geografiske Sydpolpunktet i desember 1911 og for å ha seilt Nordvestpassasjen for første gang i 1903.

Amundsen var sammen med sin kollega Fridtjof Nansen det nylig selvstendige Norges virkelige nasjonalhelter i årene etter uavhengigheten i 1905. Han var den første personen til å nå Sydpolen og mest sannsynlig også Nordpolen. Han seilte som den første kjente gjennom Nordvestpassasjen, og var blant de første som tok i bruk luftskip og fly i utforskingen av polare strøk. Roald Amundsen forsvant i juni 1928 da han deltok i en redningsaksjon etter sin rival Umberto Nobile, det antas at flyet han var ombord i havarerte nær Bjørnøya. Wikipedia
Wikipedia_18-6.1815
204 år siden
Wikipedia
1815: Napoléon Bonaparte lider nederlag i slaget ved Waterloo
Slaget ved Waterloo ble utkjempet 18. juni 1815, nær Waterloo i dagens Belgia, da en del av Det forente kongeriket Nederlandene. En fransk armé under keiser Napoléon I ble beseiret av styrker fra den syvende koalisjonen, bestående av en britisk-alliert armé ledet av feltmarskalk Arthur Wellesley (hertugen av Wellington) og en prøyssisk armé under feltmarskalk Gebhard von Blücher.

Ved Napoléons gjenerobring av makten i Frankrike i mars 1815 dannet mange av de europeiske statene som hadde bekjempet ham den syvende koalisjonen og begynte mobilisering av hærstyrker. To store styrker under Wellington og Blücher samlet seg i begynnelsen av juni nær den nordøstlige grensen til Frankrike. Napoléon valgte å angripe i håp om å nedkjempe dem hver for seg før de kunne slutte seg sammen. Den 16. juni 1815, to dager før slaget ved Waterloo, ble Blüchers prøyssiske armé slått av franskmennene i slaget ved Ligny.

Wellington bestemte seg for å konfrontere Napoléon da han fikk vite at den prøyssiske styrken hadde omgruppert seg etter nederlaget og kunne gi ham støtte. De franske styrkene var på rundt 73 000 soldater, mot de sto 68 000 britisk-allierte soldater, etter hvert forsterket av rundt 50 000 prøyssiske soldater. Wellingtons armé, utplassert langs veien ved skråningene opp mot den lille landsbyen Mont-Saint-Jean, stod imot gjentatte angrep fra de franske styrkene inntil den prøyssiske styrken ankom utpå ettermiddagen og brøt gjennom Napoléons høyre flanke. Wellington beordret da et motangrep og de britisk-allierte- og prøyssiske styrkene drev den franske styrken på flukt. Begge sider hadde store tap og rundt 40 tusen soldater ble drept eller såret.

Slaget ved Waterloo var det avgjørende i felttoget og Napoléons siste. Nederlaget endte Napoléons styre som keiser av Frankrike og markerte slutten på hans hundre dagers retur fra eksil. Koalisjonsstyrkene invaderte Frankrike og gjeninnsatte kong Ludvig XVIII. Napoléon abdiserte og ble sendt i eksil til St. Helena der han tilbrakte resten av sitt liv og døde i 1821. Slaget ved Waterloo avsluttet over tyve år med krig i Europa (revolusjonskrigene og napoleonskrigene) og innledet en periode med langvarig fred. Slaget er det mest omtalte og studerte i den vestlige militære historien og preget Europa frem til første verdenskrig. Wikipedia
Wikipedia_18-6.1782
237 år siden
Wikipedia
1782: Anne Göldi fra Glarus i Sveits, blir den siste kjente som brennes for hekseri i Europa
Hekseprosessene eller trolldomsprosessene er betegnelsen på et historisk fenomen i Europa, fra om lag 1420 til rundt 1750. Prosessene innebar rettslig forfølgelse av mennesker som var blitt beskyldt for såkalt trolldomskriminalitet i en eller annen form. Forfølgelse var på sitt mest intense i perioden 1560 til 1630. Prosessenes begrensning til en bestemt tidsperiode av den vestlige sivilisasjonens historie er et av kjennetegnene ved fenomenet, og skiller denne type kriminalitet fra de fleste andre forbrytelser.

I Holland var heksebrenningen slutt allerede i 1608. Island og England henrettet sine siste hekser 1685, og New England i 1692. I Sverige var siste heksehenrettelse i 1704, og i Skottland i 1727. Den siste offisielle henrettelse for hekseri i Europa blir vanligvis sagt å ha funnet sted i Sveits 18. juni 1782 (Anna Göldin), men i Polen skal man ha brent hekser i offentlig regi tidlig på 1800-tallet. Wikipedia
Fødsler
39 år
Uday Hussein (Politiker)
1964 - 2003

Uday Hussein (Irak)

Politiker, journalist

Fullt navn / Fødenavn:
Uday Saddam Hussein al-Tikriti

Født:
18. juni 1964 (55 år siden)

Døde:
22. juli 2003 (39 år) (16 år siden)

Uday Saddam Hussein al-Tikriti (arabisk: عُدي صدّام حُسين, født 18. juni 1964 i Bagdad, død 22. juli 2003 i Mosul) var den eldste sønnen til den irakiske presidenten Saddam Hussein og han første kone, Sajida Talfah, og var i flere år regnet som en naturlig arvtager etter sin far.
Uday produserte avisen Babel, i tillegg til at han drev radiostasjonen Voice of Iraq, som for det meste spilte amerikansk musikk. Han var kjent for å ha et problematisk forhold både til sin far og bror, Qusay, noe som ble gjort til kjenne i media både før og etter at han ble drept av amerikanske styrker i forbindelse med krigen i Irak, bare 39 år gammel. Wikipedia

61 år
Jackie Leven (Komponist)
1950 - 2011

Jackie Leven (Skottland)

Komponist, sanger, gitarist

Født:
18. juni 1950 (69 år siden)

Døde:
14. november 2011 (61 år) (8 år siden)

Jackie Leven var en skotsk sanger/komponist og folkemusiker. Wikipedia

70 år
Ailo Gaup (Forfatter)
1944 - 2014

Ailo Gaup (Norge)

Forfatter, skribent, sjaman, lyriker

Født:
18. juni 1944 (75 år siden)

Døde:
24. september 2014 (70 år) (5 år siden)

Ailo Gaup var en samisk forfatter og noaidi, som var bosatt i Oslo.
Gaup skrev sine romaner og dikt på norsk, men romanene er oversatt til engelsk, tysk, fransk og polsk. Han var med på å grunnlegge det samiske teateret Beaivvas i Kautokeino, og har også skrevet oppsetninger for teateret. Wikipedia

68 år
Eyvind Getz (Politiker)
1888 - 1956

Eyvind Getz (Norge)

Politiker, advokat

Født:
18. juni 1888 (131 år siden)

Døde:
29. august 1956 (68 år) (63 år siden)

Eyvind Getz var en norsk høyesterettsadvokat og politiker for Høyre.
Han var sønn av riksadvokat Bernhard Getz (1850–1901) og Johanne Christiane Fredrikke Berg (1855-1924), bror til advokaten Bernhard Nicolai Getz (1878–1932) og oberst Ole Berg Getz (1881-1952). Hans oldefar innvandret til Norge, sannsynligvis fra Schwarzwald.
Getz var advokat av yrke (med møterett for Høyesterett) og ordfører i Oslo fra 1932 til 1934. Han var også styremann for Oslo Kinematografer fra 1932 til 1934. Wikipedia

61 år
Peter Nicolai Arbo (Maler)
1831 - 1892

Peter Nicolai Arbo (Norge)

Maler

Født:
18. juni 1831 (188 år siden)

Døde:
14. oktober 1892 (61 år) (127 år siden)

Peter Nicolai Arbo var en norsk maler som spesialiserte seg i å male historiske motiver og bilder fra norrøn mytologi. Blant hans historiske og mytologiske malerier nevnes gjerne «Åsgårdsreien» som det viktigste. Wikipedia

Dødsfall
80 år
Fredrik Fasting Torgersen (Drapsdømt)
1934 - 2015

Fredrik Fasting Torgersen (Norge)

Drapsdømt

Fullt navn / Fødenavn:
Fredrik Ludvig Fasting Torgersen

Født:
1. oktober 1934 (85 år siden)

Døde:
18. juni 2015 (80 år) (4 år siden)

Fredrik Ludvig Fasting Torgersen var en nordmann som er kjent som domfelt i Torgersen-saken, en drapssak fra 1957. I 1958 ble han idømt livsvarig fengsel og 10 års sikring for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo. Han sonet 16 år i fengsel, og ble løslatt i 1974.
Torgersen begjærte straffesaken sin gjenopptatt seks ganger i perioden mellom 1958 og 2015, og begjæringene om gjenopptagelse ble avvist av Eidsivating lagmannsrett i 1975, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1976, av Borgarting lagmannsrett i 2000, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2001, av Gjenopptagelseskommisjonen i 2006 og på nytt av Gjenopptagelseskommisjonen i 2010 og 2015.
Den såkalte Torgersensaken (først kalt Skippergata-saken) har vært gjenstand for betydelig interesse og offentlig kontrovers i Norge siden 1950-tallet. Torgersen selv og hans støttespillere hevder at Torgersen i denne saken er blitt offer for justismord. Wikipedia

85 år
Elisabeth Schweigaard Selmer (Dommer)
1923 - 2009

Elisabeth Schweigaard Selmer (Norge)

Dommer, politiker

Fullt navn / Fødenavn:
Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer

Født:
18. oktober 1923 (96 år siden)

Døde:
18. juni 2009 (85 år) (10 år siden)

Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer var en norsk politiker (H) og jurist. Hun var Norges første kvinnelige justisminister fra 1965 til 1970, og ble deretter i 1970 utnevnt som Norges andre kvinnelige høyesterettsdommer (etter Lilly Bølviken) - en stilling hun satt i til 1990. Som justisminister sto hun bak opprettelsen av Redningstjenesten i Norge og opphevelsen av § 16 i Løsgjengerloven som kriminaliserte beruselse på offentlig sted.
Hun var medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. Hun var gift med professor i rettsvitenskap, Knut S. Selmer (1924–2009).
Hun ble utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden i 1980 for embedsfortjeneste og var varamedlem av Den norske Nobelkomite fra 1. januar 1982 til 31. desember 1990. Wikipedia

55 år
Roald Amundsen (Oppdager)
1872 - 1928

Roald Amundsen (Norge)

Oppdager, skribent, sjømann, forsker, polfarer, flyger

Fullt navn / Fødenavn:
Roald Engelbregt Gravning Amundsen

Født:
16. juli 1872 (147 år siden)

Døde:
18. juni 1928 (55 år) (91 år siden)

Roald Engelbregt Gravning Amundsen var en norsk polfarer og oppdagelsesreisende. Han er mest kjent for å ha ledet den første ekspedisjonen som nådde frem til det geografiske Sydpolpunktet i desember 1911 og for å ha seilt Nordvestpassasjen for første gang i 1903.
Amundsen ble, i likhet med sin kollega Fridtjof Nansen, feiret som nasjonalhelt i det nylig selvstendige Norge i årene etter uavhengigheten i 1905. Han var den første personen til å nå Sydpolen og mest sannsynlig også Nordpolen. Han seilte som den første kjente gjennom Nordvestpassasjen, og var blant de første som tok i bruk luftskip og fly i utforskingen av polare strøk. Roald Amundsen forsvant i juni 1928 da han deltok i en redningsaksjon etter sin rival Umberto Nobile. Det antas at flyet han var ombord i havarerte nær Bjørnøya. Wikipedia

<<
18. Juni
>>