Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Webmail
Webmail
Webmail
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Webmail
Aviser
Aviser
Aviser
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Aviser (Riksaviser)
Banker
Banker
Banker
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Banker (Mest brukte)
TV & video
TV & video
TV & video
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
TV & video
Radio
Radio
Radio
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Radio
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Verktøy
Favoritter
Dine favoritter
Dine favoritter
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Dine favoritter
Uke
Norsk kalender (Timebuster v0.11 Beta)
Laster innhold, vent litt...
Forsiden
Dagen i dag
Dagen i dag 19. Oktober
Navnedag i dag
Historiske hendelser
Wikipedia_19-10.2001
18 år siden
Wikipedia
2001: Jan Simonsen blir ekskludert fra Frp, etter en dokumentar om ham blir vist på TV 2
Jan Simonsen er en norsk tidligere politiker for Frp, og senere Demokratene. Han var stortingsrepresentant 1989–2001 for Fremskrittspartiet, og 2001–2005 som uavhengig. Etter den politiske karrieren har Simonsen jobbet som frilansjournalist og forfatter.

Simonsen begynte sin politiske karriere på 1970-tallet som ungdomspolitiker for Høyre. Han var i en periode nestleder i Rogaland Unge Høyre, men meldte seg ut i protest da Per Danielsen ble ekskludert. Sluttet seg til Frp på slutten av 70-tallet og var i perioden 1978-81 medlem i FpUs sentralstyre. Varamedlem Stavanger bystyre 1975-1979 og medlem 1979-1983.

Simonsen ble rikspolitiker da han ble innvalgt på Stortinget i 1989. Han markerte seg på 1990-tallet som veldig restriktiv på innvandringspolitikk, og var også kjent som en tøff kriminalpolitiker. Simonsen var nesteleder i Frp fra 1991 til 1993 og ellers medlem av diverse komiteer på Stortinget, blant annet Justiskomiteen (1993–2001). I sin tid på Stortinget kom han med flere kontroversielle utspill om innvandring og kriminalitet. Simonsen kom i konflikt med Carl I Hagen sent i 2000 på grunn av dokumentar-programmet Rikets tilstand på TV 2. Blant annet som følge av dette ble Simonsen ekskludert høsten 2001, men ble likevel innvalgt på Stortinget for Frp. Han var uavhengig kandidat fra 2001-2005, men var samtidig medlem av Demokratene. Simonsen ble ikke gjenvalgt i 2005 og er i dag ikke medlem av noe politisk parti selv om han er stortingskandidat for Demokratene. Wikipedia
Wikipedia_19-10.1942
77 år siden
Wikipedia
1942: Fire mann fra Kompani Linge blir sluppet over Telemark i forkant av Tungtvannsaksjonen på Rjukan
Tungtvannsaksjonen var en serie militære, allierte sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig som hadde som mål å stoppe produksjonen og utsendelsen av tungtvann ved Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan i Telemark. Produksjonen av tungtvann hadde stor betydning for tysk atomforskning og eventuell produksjon av atomvåpen. Tungtvannsaksjonen besto av Operasjon Grouse og Operasjon Freshman, Vemork-aksjonen (Operasjon Gunnerside) og Tinnsjøaksjonen. Tungtvannsaksjonen er kjent som en av de mest vellykkede sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig. Vemork kraftstasjon om vinteren. Foto: Tor-Egil Farestveit, 2008

Produksjonsanlegget ved Vemork-stasjonen ble sprengt og ødelagt 27. februar 1943. Vemork-anlegget ble forgjeves bombet fra fly 16. november 1943 etter at tungtvannsproduksjonen igjen var kommet i gang. Produksjonen ble siden flyttet til Tyskland. Jernbanefergen DF «Hydro» ble senket på Tinnsjø 20. februar 1944 for å hindre utskiping av tungtvannholdig lut som ble produsert etter at fabrikken kom i gang igjen. Wikipedia
Wikipedia_19-10.1903
116 år siden
Wikipedia
1903: Arbeiderpartiet får sine første representanter på Stortinget. Alfred Eriksen, Meyer Foshaug og John Lind Johansen
Det Forenede norske Arbeiderparti ble etablert som et sosialistisk parti ved fremveksten av den sosialistiske ideologi og sosialisme. Det ble stiftet 21. august 1887 ved Ormetjern i Barbu kommune utenfor Arendal med sagbruksarbeider Anders Andersen, opprinnelig fra Jevnaker, som formann. Samholdbevegelsen, som ble etablert etter Arendalskrakket høsten 1886, tok initiativ til stiftelsesmøtet. Møtet fant sted i et lokale som tilhørte et avholdslag.

Partiet ble stiftet på ei tid hvor det var stor arbeidsledighet i Arendalsområdet, kort tid etter det såkalte Arendalskrakket. Møtet i Arendal 21. og 22. august 1887 omtales som partiets 1.landsmøte og som Arendalsmøtet.

Det tok tid før partiet ble mektigere, men et viktig steg ble tatt i 1898. Da ble allmenn stemmerett for menn innført i Norge. Det betydde at husmenn, arbeidere og småkårsfolk fikk stemmerett. Mange av dem støttet Arbeiderpartiet.

I perioden frem mot første verdenskrig fikk den faglige og politiske arbeiderbevegelsen sitt gjennombrudd. Landsorganisasjonens og fagforbundenes styrke førte til organisering også hos motparten. Kampforholdene i arbeidslivet ble regulert gjennom et nasjonalt tariffsystem.

Ved stortingsvalget i 1903 fikk partiet sine første representanter på Stortinget, Alfred Eriksen, Meyer Foshaug og John Lind Johansen. Nye lokalforeninger ble stiftet og medlemstallet økte. Wikipedia
<<
19. Oktober
>>