Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Webmail
Webmail
Webmail
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Webmail
Aviser
Aviser
Aviser
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Aviser (Riksaviser)
Banker
Banker
Banker
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Banker (Mest brukte)
TV & video
TV & video
TV & video
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
TV & video
Radio
Radio
Radio
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Radio
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Verktøy
Favoritter
Dine favoritter
Dine favoritter
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Dine favoritter
Uke
Norsk kalender (Timebuster v0.11 Beta)
Laster innhold, vent litt...
Forsiden
Dagen i dag
Dagen i dag 11. September
Navnedag i dag
Historiske hendelser
Wikipedia_11-9.2001
18 år siden
Wikipedia
2001: Terrorangrep mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington, D.C.
Terrorangrepet 11. september 2001 er det mest omfattende terroranslag i USAs historie, både når det gjelder materielle skader og antall drepte. Fire sivile fly ble kapret av aktivister fra al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av dem ble med få minutters mellomrom styrtet inn i World Trade Center i New York. Et tredje fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter The Pentagon i Washington, D.C. Det fjerde og siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania.

Fire jetpassasjerfly ble kapret på vei til California fra flyplasser i nordøst. Flyene var lastet med mellom 65 og 90 tonn med jetfuel (Jet A-1/Parafin).

Klokken 8:20:40 lokal tid (14:20:40 norsk tid) forsvant transpondersignalet fra American Airlines Flight 11, det var det første tegnet på at noe var galt, og man har senere beregnet at kapringen skjedde ca. kl. 8:15.
8:46:30 (14:46:30 norsk tid) fløy American Airlines Flight 11, en Boeing 767, inn i nordsiden av det nordligste hovedtårnet i Verdens Handelssenter med en hastighet på om lag 790 km/t. Flyet traff tårnet mellom 94 og 98 etasje, pløyde seg veg inn til bæresøylene i sentrum av bygningen, hvor flydrivstoffet (Jetfuel/Jet A-1/Parafin) ble antent og satte igang en intens brann.
9:03:11 fløy United Airlines Flight 175, Boeing 767, inn i sørsiden av det sørligste tårnet med en hastighet på om lag 980 km/t, dette ble sendt direkte på fjernsyn av fjernsynsselskapene som hadde ankommet for å filme nordtårnet. Flyet traff tårnet mellom 78 og 84 etasje hvor en intens brann startet, en av redningsveiene var intakte gjennom treffsonen.
9:37:46 (15:37:46 norsk tid) ble American Airlines Flight 77, en Boeing 757, fløyet inn i vestsiden av The Pentagon og startet en intens brann. Denne fløyen bestod for det meste av tomme kontorer som ennå ikke tatt i bruk etter oppussing. I tillegg til 64 personer i flyet, ble 125 ansatte i Pentagon drept.
9:59:04 kollapset det sørlige tårnet, ca. 55 minutter etter at det ble truffet av Flight 175. Hele området ble omgitt av en enorm gråhvit sky av pulverisert gips og betong.
10:03:11 styrtet United Airlines Flight 93, en Boeing 757, i en åker i det sørvestlige Pennsylvania, ca. 240 km nordvest for Washington, D.C. Flyet styrtet antagelig fordi passasjerene prøvde å ta kontroll over flyet.
10:28:25 raste det nordlige tårnet sammen, ca. 1 time og 42 minutter etter at det ble truffet av det første flyet.
17:20 kollapset bygning 7 i Verdens handelssenter, bygningen ble skadet da hovedtårnene raste sammen og det oppsto også mindre branner i bygningen. Årsaken til kollapsen er ikke ferdig gransket.

Angrepet ble utført av 19 arabiske medlemmer av nettverket al-Qaida ledet av ingeniøren Mohammed Atta. Forberedelsene til angrepet hadde foregått i flere år; blant annet hadde et tjuetalls medlemmer av al-Qaida studert ved amerikanske flyskoler.

I tillegg til 19 kaprere døde 2973 personer i terrorangrepet, derav alle 246 ombord på flyene, 2602 i tårnene og på bakken i Verdens Handelssenter og 125 i Pentagon. I tillegg er 24 personer fortsatt meldt savnet. Blant de døde er 343 brannkonstabler, 23 politimenn og 37 ansatt ved New Yorks havnevesen.

25 bygninger på Manhattan ble skadet i forbindelse med angrepet, deriblant en kirke og to undergrunnsbanestasjoner. Alle syv bygninger som utgjorde Verdens Handelssenter kollapset i forbindelse med angrepet eller ble så hardt skadet at de måtte rives. Senere er det bestemt at ytterligere to bygninger skal rives. Ved angrepet på Pentagon ble en fløy av bygningen sterkt brannskadet og deler av den raste sammen. Kaprerne

Det var nitten flykaprere, fem på hvert av flyene, unntatt det som styrtet i Pennsylvania som hadde fire. Blant kaprerne var det en i hver gruppe som hadde lært seg å fly nok til å styre flyet inn i en bygning. Femten av kaprerne var fra Saudi-Arabia, to fra Emiratene, en fra Egypt og en fra Libanon. I ettertid har det blitt hevdet at noen av kaprerne har blitt feilidentifisert, men så langt har disse påstandene blitt tilbakevist. Wikipedia
Wikipedia_11-9.1973
46 år siden
Wikipedia
1973: Den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende blir drept, og militæret tar makten i Chile ved et blodig statskupp
Salvador Guillermo Allende Gossens var president i Chile fra november 1970 til han døde under et statskupp som ble ledet av generalen Augusto Pinochet 11. september 1973.

Allende var utdannet lege og avla sin medisinske embetseksamen ved Universidad de Chile i 1932. Han tilhørte Sosialistpartiet, et parti han var med å starte i 1933. I 1937 ble han valgt til Deputertkammeret. Deretter var Allende helseminister i årene 1939–42. I 1945 ble han valgt til senator. Til sammen satt Allende som senator i fire perioder.

Allende stilte til presidentvalg tre ganger, i 1952, 1958 og 1964, uten å lykkes. Ved presidentvalget i 1970 stilte Allende som kandidat for en koalisjon av venstrepartier og vant med knapp margin flest stemmer, men likevel ikke det flertall valgloven krevde for å bli direkte folkevalgt president. Allende fikk 36,6 prosent av stemmene, mot 35,3 prosent for den konservative kandidaten Jorge Alessandri Rodríguez. En tredje kandidat, kristeligdemokraten Radomiro Tomic, fikk 28,1 prosent av stemmene. I slike tilfeller, der ingen kandidat vant mer enn halvparten av de avgitte stemmene, ble presidentvalget avgjort av Nasjonalkongressen, slik grunnloven av 1925 bestemte. Tradisjonen tilsa her at nasjonalforsamlingen valgte den kandidat som fikk flest stemmer i valget, og det ble også utfallet i 1970 til tross for sterk motstand fra de konservative i kongressen. Allende ble dermed valgt til president av nasjonalforsamlingen 24. oktober 1970. Han ble innsatt som president 3. november samme år.

Med i overkant av en tredel av stemmene i valget, hadde han et svakt folkelig mandat, noe som bidro til å skjerpe kontroversene rundt hans sosialistiske politikk. Hans regjeringstid var preget av sosiale reformer, nasjonalisering av industrien, og forsøk på omfordeling av rikdom, men også av streiker, uroligheter og konfrontasjoner og økonomisk krise i tiden fram mot kuppet i 1973.

Allende var president fram til 11. september 1973 da han ble styrtet og døde i et blodig statskupp støttet av USA, der demokratiet ble knust av en militærjunta anført av generalen Augusto Pinochet.

Omstendighetene rundt Allendes død var lenge uklare. Motstandere til Allende hevdet at han skjøt seg selv med et maskingevær da presidentpalasset ble stormet, mens tilhengere trodde han ble drept da han forsøkte å forsvare seg. I dag er det nesten helt sikkert at han begikk selvmord, trolig fordi han ville markere at han nektet å overgi seg, selv om enkelte fortsatt tviler. I mai 2011 ble levningene av Allende beordret undersøkt av en dommer som etterforsker skjebnen til personer som forsvant og ble drept under Pinochets diktatur. Den rettsmedisinske undersøkelsen som fulgte konkluderte med at Allende tok sitt eget liv med en AK-47.

Det er omdiskutert på hvilken måte Pinochet ble støttet av Det hvite hus og CIA i USA med Richard Nixon som president. En granskingsrapport utført for USAs utenriksdepartement konkluderte med at CIA støttet tre ulike kuppgrupperinger etter at Allende ble valgt til president i 1970. CIA støttet også valgkampanjen til høyresiden for å forsøke å forhindre at Allende ble valgt. Rapporten fant også at, selv om CIA ikke hadde tatt initiativet til kuppet i 1973, hadde organisasjonen etterretningsforbindelser til enkelte kupplanleggere uten at organisasjonen gjorde noe for å forhindre at presidenten ble styrtet. I 1999 besluttet den amerikanske administrasjonen under president Bill Clinton at tusenvis av hemmelige dokumenter om USAs rolle i Chile skulle offentliggjøres. Disse inneholder detaljerte opplysninger om USAs innblanding i chilensk politikk. Wikipedia
Wikipedia_11-9.1609
410 år siden
Wikipedia
1609: Moriskene utvises fra Valencia. Dette er starten på utvisningen av alle muslimer i Spania
En morisk kaltes de spanske muslimer og deres etterkommere som hadde latt seg døpe etter Reconquistaen av Granada i 1492. De fleste morisker holdt fast ved sitt språk, sine skikker og, i realiteten, ved sin religion. De ble derfor gjenstand for tvangsassimilering og forfølgelser. Dette utløste opprør, og 1609 ble det påbudt at alle morisker skulle forlate Spania. De utgjorde da mellom en kvart og en halv million mennesker, og de fleste drog til Nord-Afrika. Wikipedia
<<
11. September
>>