Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Webmail
Webmail
Webmail
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Webmail
Aviser
Aviser
Aviser
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Aviser (Riksaviser)
Banker
Banker
Banker
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Banker (Mest brukte)
TV & video
TV & video
TV & video
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
TV & video
Radio
Radio
Radio
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Radio
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Verktøy
Favoritter
Dine favoritter
Dine favoritter
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Dine favoritter
Uke
Norsk kalender (Timebuster v0.11 Beta)
Laster innhold, vent litt...
Forsiden
Dagen i dag
Dagen i dag 20. September
Navnedag i dag
Historiske hendelser
Wikipedia_20-9.1996
23 år siden
Wikipedia
1996: Den kjente motstandsmannen Max Manus dør, 81 år gammel
Maximo Guillermo Manus, bedre kjent som Max Manus, var en norsk motstandsmann under andre verdenskrig og løytnant i Kompani Linge, senere bedriftsleder.

Under felttoget i Norge i 1940 kjempet Manus i Gösta Benckerts kompani på Kongsvinger festning og videre i Glåmdalen. Etter kampene i Sør-Norge begynte han å arbeide med illegale aviser (Vi vil oss et land) i motstandsbevegelsen. I januar 1941 holdt han på å bli arrestert i sin leilighet i Vidars gate, og han forsøkte å flykte ved å kaste seg ut av vinduet.

Han havnet på Ullevål sykehus, der han også lyktes i å flykte igjennom vinduet og kom seg etter en lang flukt gjennom Sverige, Russland og Afrika, ombord på troppetransportskipet «Empress of Asia», og ble med rundt Kapp det gode håp, til Canada, hvor han reiste med en konvoi til Storbritannia. Tilsammen tok denne flukten syv måneder.

I Storbritannia ble han innrullert i Kompani Linge og i mars 1943 ble han sluppet i fallskjerm over Norge sammen med Gregers Gram for å gjennomføre «Operasjon Mardonius». Han ble medlem av den senere så kjente Oslogjengen, som av britene ble ansett som Europas beste sabotasjegruppe under andre verdenskrig. Sammen med blant andre Gunnar Sønsteby og Gregers Gram deltok han også i operasjonene «Derby» og «Bundle», som hadde som oppgave både shippingsabotasje og å produsere illegal propaganda. Wikipedia
Wikipedia_20-9.1970
49 år siden
Wikipedia
1970: Den sovjetiske romsonden Luna 16 lander på Månen, og samler inn prøver av overflaten
Luna 16 var det første robotoppdraget som skulle lande på månen, og returnere til jorden med en prøve, og representerte den første prøven som var returnert til jorden av Sovjetunionen. Wikipedia
Byhistorisk Forening_20-9.1633
386 år siden
Byhistorisk Forening
1633: Bybrann i Stavanger. Halvparten av byens hus brenner ned
Gjennom sin lange historie har Stavanger hatt mange bybranner. Noen var svært alvorlige og gjorde stor og langvarig skade. En av disse brøt løs 20. september 1633, og den hadde en ødeleggende virkning for innbyggerne.

Hele 75 prosent av bebyggelsen gikk opp i flammer. Mariakirken, rådhuset, bispeboligen og sokneprestens hus strøk med. Det samme gjorde to bygninger på Kongsgård, hvor blant annet leidangsskinnene og landskyldskornet og smøret var oppbevart. Biskopen mistet alt han eide. Det samme gjorde bispeenken Mette Scavenius som: ”gerådet udi fattigdom”, i likhet med de fleste andre innbyggerne som mistet hus og eiendeler.

Behovet for hjelp etter brannen var stort, og et viktig bidrag til gjenreising av bebyggelsen kom fra kongen selv. Han bestemte at 100 riksdaler skulle overføres fra stiftets kirker til Stavanger for ågjøre situasjonen lettere. Også riksstyret kom til hjelp, og bestemte at alle skadelidte skulle være fritatt for skatt i tre år.

Bybrannen i 1633 gjorde sterkt inntrykk på innbyggerne i Stavanger. Og i lang tid senere ble den betraktet som et viktig tidsskille i byens historie: ”Forinden byen brendte”, er utrykk som brukes i gamle protokoller. Byhistorisk Forening
<<
20. September
>>