Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Innstillinger Kontakt oss Sett som startside
Webmail
Webmail
Webmail
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Webmail
Aviser
Aviser
Aviser
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Aviser (Riksaviser)
Banker
Banker
Banker
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Banker (Mest brukte)
TV & video
TV & video
TV & video
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
TV & video
Radio
Radio
Radio
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Radio
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Verktøy
Favoritter
Dine favoritter
Dine favoritter
Liste
Lister
Ruter
Ikoner
Dine favoritter
Uke
Norsk kalender (Timebuster v0.11 Beta)
Laster innhold, vent litt...
Forsiden
Dagen i dag
Dagen i dag 16. Oktober
Navnedag i dag
Historiske hendelser
Wikipedia_16-10.1992
27 år siden
Wikipedia
1992: Helsedirektør Torbjørn Mork dør etter kort tids sykeleie, 63 år gammel
Torbjørn Mork var en norsk lege, politiker og embetsmann.

Mork vokste opp i Odda, og tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1954. Han var turnuskandidat ved sykehuset i Arendal (nå Aust-Agder sentralsykehus) og gjennomførte turnustjeneste i Herdla og Arendal distrikt før han ble assistentlege ved Haukeland sykehus 1956 og ved Gades institutt i 1958. Mork tok doktorgrad i medisinsk statistikk og epidemiologi ved London School of Hygiene and Tropical Medicine ved University of London 1958–1960. Han var avdelingslege ved Kreftregisteret fra 1960 til 1971, fra 1966 som nestleder og assisterende overlege.

I kommunestyreperiodene 1968–1971 og 1972–1975 var Mork medlem av Asker kommunestyre og formannskap for Arbeiderpartiet. Fra 1971 til 1973 var han nestformann i Akershus Arbeiderparti.

I 1972 ble han utnevnt til helsedirektør og etterfulgte Karl Evang som sjef for Helsedirektoratet. Helsedirektoratet var inntil 1983 et såkalt blandet direktorat, det vil si både fagdirektorat som tar selvstendige avgjørelser og departementsavdeling som forbereder saker for statsråden. En omorganisering i 1983 der Helsedirektoratet ble utskilt fra Sosialdepartementet gjorde helsedirektørembetet mindre mektig enn tidligere. I 1991 foreslo regjeringen å nedlegge Helsedirektoratet. Stortinget fulgte ikke forslaget, og vedtok i juni 1992 å omorganisere helseforvaltningen og videreføre Helsedirektoratet som Statens helsetilsyn (i kraft fra 1. januar 1994).

Mork hadde mange offentlige verv. Han var viseformann i styret for Verdens helseorganisasjon fra 1979 til 1982, og var medlem av FNs narkotikakommisjon 1980-82. Han hadde en høy stjerne i internasjonalt helsearbeid, og var en viktig formidler av medisinsk informasjon inn og ut av Norge.

Han gjorde en aktiv innsats for å bedre svake gruppers stilling i samfunnet. Han arbeidet blant annet for å øke pasienters rettssikkerhet. Han var engasjert i etiske spørsmål, både innenfor forskning og i forbindelse med prioritering av helsetjenestenes ressurser.

Mork var også kjent som en storrøyker, noe som førte til kritikk mot ham, men også vennligsinnet harselas fra komikeren Trond Kirkvaag.

Fra 1978 var Mork samboer med journalisten og programsekretæren Wenche Margrethe Myhre. Wikipedia
Wikipedia_16-10.1978
41 år siden
Wikipedia
1978: En kraftig storm rammer Vest-Europa, særlig Sør-England og Nord-Frankrike
Storstormen i Vest-Europa 1987 var et ekstremt kraftig lavtrykk, som 16. oktober særlig rammet Sør-England og Nord-Frankrike, men forårsaket også skader i Spania, Belgia, Danmark og Norge.

I England ble stormen sagt å være den sterkeste siden 1703. I Frankrike og England omkom henholdsvis 4 og 18 mennesker i uværet. Stormen ble beregnet å koste henholdsvis 1 milliard pund og 23 mrd. francs i de to landene.

Engelske meteorologer ble i etterkant kritisert for mangelfull varsling. Skadene skyldtes særlig vinden; i noen grad også stormflo og store nedbørmengder.

Mens de fleste stormer i Vest-Europa dannes nær Newfoundland og driver meget raskt mot øst eller nordøst, ble denne dannet i Biskayabukta og beveget seg noe langsommere i nordøstlig retning. Stormen gav støtet til utviklingen av en hypotese om lavtrykkets giftige hale. Wikipedia
Wikipedia_16-10.1793
226 år siden
Wikipedia
1793: Marie Antoinette av Frankrike blir henrettet i giljotinen under den franske revolusjon, 37 år gammel
Marie Antoinette var en østerriksk prinsesse av huset Habsburg-Lothringen og ble gjennom sitt ekteskap med Ludvig XVI i 1774 dronning av Frankrike.

Hun er blitt tillagt, sannsynligvis feilaktig, sitatet «Qu'ils mangent de la brioche!» (la dem spise kake) da hun ble konfrontert med at folket manglet brød. Det tok folk som et bevis for hennes ansvarsløshet og hennes naive tankegang i forhold til folket da hun under hungersnøden i Paris kommenterte folkets rop om hjelp om mat. Setningen ble brukt i Jean-Jacques Rousseaus «Les Confessions», da Marie bare var ti år gammel, og de fleste mener at Rousseau selv oppfant det, eller at det var sagt av Maria Theresia av Spania, hustru av Ludvig XIV av Frankrike. Marie-Antoinette var meget upopulær og mange tilskriver henne setningen på grunn av hennes ry som en kald og distansert person.

Marie Antoinettes liv er beskrevet som ødselt, ansvarsløst og frivolt. Kildene var primært de beryktede pamfletter, utgitt av dubiøse trykkerier. Et vesentlig kritikkpunkt av nettopp kritikken av hennes livsførsel som for eksempel de forvrengte og lite velvillge gjengivelser av spekulasjoner rundt den såkalte affæren om diamanthalsbåndet og tildels grenseløse spekulasjoner om affærer med hoffolk.

Hun ble etter stormen på Bastillen i 1789 ført til Tuileriene i Paris med sin familie. Herfra prøvde hun både å forhandle med grev Mirabeau for å sikre stillingen til kongehuset, og samtidig å få hjelp fra Østerrike for å slå ned revolusjonen. Her bodde hun også både før og etter det mislykkede fluktforsøket i 1791 som var planlagt av dronningen og den svenske adelsmann Axel von Fersen d.y.. Kongen og hans familie ble stoppet i byen Varennes og ført tilbake til Paris. Deretter ble monarkiet vedtatt avskaffet, og kongefamilien ble innesperret i Temple-tårnet i Paris.

Den 21. januar 1793 ble Ludvig henrettet på giljotinen. Marie Antoinette satt fremdeles fengslet og beskrives som apatisk, uten matlyst og kledd i enkeklær. Hun hadde sønnen Ludvig på 8 år hos seg, men i juli ble han tatt fra henne med makt. Utpå sensommeren ble hun overført til la Conciergerie, en borg midt i Paris. Så ble den tidligere dronning stilt for retten, anklaget for forbrytelser mot den franske nasjon, for å holde orgier på slottet Versailles og for incest mot den 8-årige kronprins (den anklagen ble imidlertid frafalt, etter at hun tårevått appellerte til alle Frankrikes mødre). Hun ble dømt den 16. oktober og henrettet.

Hun ble kjørt til skafottet i en åpen kjerre. «Horen var dristig og uforskammet til det siste», skrev en avis dagen etter. Marie-Antoinette like før guilliotineringen. Kunstneren Jacques-Louis David rakk å lage denne krokien

Hennes siste ord på giljotinen, da hun kom til å trå på bøddelens fot, var, i henhold til en usikker overlevering:

«Monsieur, jeg ber Dem unnskylde meg; det var ikke min mening å trå på Dem»

Hennes legeme ble slengt i en umerket grav i Madeleine-gravfeltet i rue d'Anjou. Gravfeltet ble stengt det påfølgende år.

Både Marie Antoinettes og Ludvig XVIs jordiske levninger ble ekshumert den 18. januar 1815, under Bourbonrestaurasjonen, da comte de Provence var blitt kong Ludvig XVIII. En kristen begravelse av de kongelige levninger fant sted tre dager etter, den 21. januar, i de franske kongers nekropolis i St. Denis-basilikaen. Wikipedia
<<
16. Oktober
>>